Samenwerking met Duitsland

Door Wouter Jan Strietman op 10 februari 2016

Pluis gaat internationaal. Op uitnodiging van de Duitse deelstaten Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein, de Duitse visserij organisaties en het Von Thünen Institut zijn Pim Visser (VisNed) en ik afgereisd naar Hamburg. De Duitse partners hebben daar net als in Nederland van “Pluis” en afvalinzameling speerpunten gemaakt.  

We vertelden hen over de projecten die in Nederland uitgevoerd worden zoals de Green Deal Visserij, Healthy Seas (inzamelen en recyclen van netwerk), Fishing for Litter en natuurlijk VisPluisVrij. Het belang van samenwerking en het werken aan gezamenlijke oplossingen van het pluisprobleem werd door de Duitse collega’s geïllustreerd met foto’s uit Helgoland, waar Jan-van-Genten broeden op pluis maar daar ook in verstrikt raken. 
 
Na onze toelichting bleek men enthousiast  over de Nederlandse gezamenlijke aanpak rondom pluis en ander visserij afval. Op basis daarvan hadden we een goede uitwisseling van gedachten en ideeën over de mogelijke aanpak in Duitsland en de samenwerking met Nederland. Niet alleen qua pluis, maar ook breder qua visserij afval. Het bleek namelijk dat ook in Duitsland zwerfafval steeds hoger op de maatschappelijke en politieke agenda komt te staan. Dit betekent dat overheden en milieuorganisaties zich er nu echt mee gaan bezighouden. 
 
In Nederland neemt de visserijsector wat dat betreft een proactieve houding aan en gaat voortvarend op zoek naar oplossingen, nog voordat de maatschappelijke discussie echt gestart is. In Duitsland wil men graag aansluiten op wat we in Nederland al voor ervaringen en kennis opgedaan hebben en niet opnieuw het wiel uitvinden. 
 
In Duitsland zal gezocht worden naar financiering om daar ook een project rondom pluis op te starten. Daarbij zal meer focus komen te leggen op netinnovatie en minder op alternatieve materialen (aangezien we daar in Nederland al veel onderzoek naar gedaan hebben). We zetten de gesprekken binnenkort voort en houden jullie op de hoogte van de vervolgstappen.
 
vogels in pluis.png

 

terug