Een rijk netwerk

Door Anne Kruft op 04 juli 2016

Op vrijdag 1 juli stuurde ik de eindrapportage van VisPluisVrij fase 3 naar alle mensen die in de loop van het project betrokken zijn geraakt. Dit blijken er ondertussen een kleine honderd te zijn! Ik ben apetrots op dit rijke netwerk dat we de afgelopen drie jaar met elkaar vormden. Zo divers!

De lijst doorlopend zie ik wetenschappers (materialen en maritiem), gedreven natuur- en milieu beschermers, commerciële partijen, ontwerpers, vissers en visserijvertegenwoordigers, mensen uit de havens, van afvalverwerkende bedrijven, overheidsvertegenwoordigers en mensen die vanuit zichzelf ideeën hebben aangedragen. Ze komen van de Waddeneilanden, de Zeeuwse eilanden, Vlaanderen, Rotterdam, Den Helder, Enschede en vele plaatsen daartussenin. En ondanks al die verschillen heerst er zo’n gezamenlijke en positieve drive in die groep! Komend jaar gaan we naast het verder testen van alternatieve materialen ons ook nog meer richten op samenwerkingsverbanden met de landen om ons heen. Zo blijven we ons netwerk uitbreiden.

Met de afronding van fase 3 van VisPluisVrij verandert ook de focus van het project. Waar die in de eerste drie fasen sterk gericht was op bewustwording en de ontwikkeling van alternatieve materialen, bevindt het project zich nu op een kantelpunt. Zo zal in de komende periode de focus meer komen te liggen op het begeleiden van de betrokken partijen in het uitvoeren en implementeren van de eerder opgedane kennis en kunde.

Benieuwd naar de vervolgacties in fase 4 de komende maanden? In het rapport staan alle acties genoemd. Eén daarvan is het testen van alternatieve materialen op zee.

We willen iedereen die tot nu toe een rol heeft gespeeld in het innovatietraject VisPluisVrij hartelijk danken voor ieders inzet, denkkracht en enthousiasme de afgelopen jaren!

  • Wilt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en resultaten? Volg ons dan ook via twitter: @vispluisvrij.
  • Wil je deze zomer de stranden helpen schoonmaken? Loop mee met een etappe van de Beach Cleanup Tour (1 tm14 augustus). Een speciale visserijetappe vindt plaats op 6 augustus op Texel. Zie: www.beachcleanuptour.nl
  • Download Eindrapportage VisPluisVij fase 3 (pdf)

 

terug