´╗┐Negatieve effecten

Verloren op zee

Afhankelijk van het type visserij, het type zeebodem en de grootte van het net, wordt jaarlijks per schip dat pluis gebruikt tussen de 325 en 3500 kilogram aangekocht. Door slijtage en reparatiewerkzaamheden aan het net is ingeschat dat in totaal 50% van het pluis in zee terechtkomt. De totale hoeveelheid pluis die jaarlijks in Europa wordt aangeschaft is onbekend, maar minstens 130-170.000 kilogram. Deze hoeveelheid is de ingeschatte hoeveelheid die alleen al in Nederland in België wordt aangeschaft. Daarmee is de hoeveelheid pluis die jaarlijks in zee terechtkomt op minimaal 65.000 kilogram ingeschat. 

Dat er jaarlijks vele kilo’s pluis in zee terechtkomen wordt bevestigd door de gegevens van officiële strandafvalmonitoring die op Europese stranden plaatsvindt. Pluis is op stranden rondom de Noordzee één van de meest gevonden afval items. Zo worden er in Nederlanden op elke 100 meters strand ongeveer 100 stukken pluis (draden of kluwes pluis) aangetroffen.

De effecten van pluis op het zeemilieu

Pluis als materiaal is niet afbreekbaar in zee, omdat het gemaakt is van polyethyleen, een niet afbreekbare vorm van plastic. Dit plastic zal in kleinere stukjes uiteen kunnen vallen maar nooit geheel verdwijnen. Omdat dit materiaal drijft, kunnen de overgebleven stukjes verspreid worden door oceaanstromingen en onbedoeld in de voedselketen terechtkomen. Vissen, maar ook zeevogels zoals Jan van Genten, Noordse Stormvogels en meeuwensoorten kunnen deze stukjes plastic verwarren met iets eetbaars en het opeten, of verstrikt raken in pluisdraden. 

De effecten van pluis op de visserijsector

  • Drijvende (trossen) van pluisdraden kunnen terechtkomen in visnetten, waardoor de vangstcapaciteit en de hydrodynamica van visnetten beinvloed kunnen worden. Het kost daarnaast ook veel tijd om losse pluisdraadjes uit het net te verwijderen;
  • Tijdens het vissen kunnen visnetten met pluis eraan in de buurt komen van de scheepwaterpompen. Losse pluisdraden kunnen hiermee de scheepsmotor ingezogen worden en daar schade aan mechanische onderdelen veroorzaken;
  • Aan dek kunnen pluisdraden terechtkomen in de machines die de gevangen vis schoonspuiten en daar schade veroorzaken aan mechanische onderdelen;
  • Pluis kan ook in de scheepsschroef terechtkomen, waardoor deze minder snel kan roteren of zelfs blokkeert. Dit risico geldt niet alleen voor vissersschepen maar voor alle schepen. 
     

De effect van pluis op het zeemilieu. Foto's van: (1+3): WJ Strietman, (2): N. van der Wielen